shopup.com

รายละเอียดการติดต่อเรา

รายละเอียดการติดต่อ

โรงงาน  " สำนักงานใหญ่ "  อ.ฝาง จ.เชียงใหม่   

 ปกบัณฑิต 081-6767858

เลขที่ 97  หมู่ 9 ตำบลแม่สูน  อำเภอฝาง  จ.เชียงใหม่ 50110

โทร. 081-6767858  E-mail.pogbundit@gmail.com 

 

 ปกบัณฑิต   สาขาภาคใต้  " อ.หาดใหญ  จ.สงขลา"  

เลขที่ 50 หมู่บ้านเจริญทรัพย์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา 90110

โทร .081-6767858

 

 ปกบัณฑิต สาขาภาคตะวันออก " ชลบุรี " 

341/101 หมูที่ 3 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110

โทร .081-6767858

ฟอร์มติดต่อ

Engine by shopup.com